Ostali projekti

LTO Rogla-Zreče, GIZ veliko zastavljenih ciljev v okviru svojega letnega plana, ki so namenjeni izboljševanju življenjskega okolja in ponudbi turističnih storitev, dosega skozi realizacijo različnih projektov. Nekateri od teh projektov so realizirani iz proračuna Občine Zreče, vse večji pa je delež projektov, ki jih izvedemo prav s pomočjo sofinanciranja Evropske unije ali sodijo v sklop projektov, ki jih izvajamo v skupni zgodbi Vodilne turistične destinacije Rogla-Pohorje in jih financiramo iz Turistične kooperative Rogla-Pohorje, ki je skrbnica skupne finančne malhe občin (Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče).

Osupljiva #RoglaPohorje

Promocija in povečanje prepoznavnosti Turistične destinacije Rogla-Pohorje.
Preberite več

Evropski teden mobilnosti 2024

Skupni javni prostor za vse!
Preberite več

Zelena #RoglaPohorje

Promocija in povečanje prepoznavnosti Turistične destinacije Rogla-Pohorje.
Preberite več

Evropski teden mobilnosti 2023

Tema letošnjega tedna mobilnosti: Varčne poti.
Preberite več

Aktivna. #RoglaPohorje

Promocija in povečanje prepoznavnosti Turistične destinacije Rogla-Pohorje.
Preberite več

Slovenia Green

Certifikacijska shema, ki poudarja trajnostni razvoj turizma.
Preberite več

Trajnostna. Pristna. Okusna. #RoglaPohorje

Promocija in povečanje prepoznavnosti Turistične destinacije Rogla-Pohorje.
Preberite več

Brezplačna vodenja 2021 – STO

Brezplačna turistična vodenja po Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.
Preberite več

Slovenia Outdoor

Povezuje celoten segment outdoor aktivnosti v Sloveniji.
Preberite več

#ExploreFeelEnjoy #RoglaPohorje

Promocija in povečanje prepoznavnosti Turistične destinacije Rogla-Pohorje.
Preberite več

Pot med krošnjami Pohorje

Učno adrenalinska sprehajalna pot.
Preberite več

Alpska Slovenija

Makro regija - geografsko zaokrožena enota, znotraj katere imajo turistične destinacije podobno ponudbo.
Preberite več

LAS Od Pohorja do Bohorja

Lokalna akcijska skupina (LAS) pokriva območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.
Preberite več

Partnerstvo za Pohorje

Partnerstvo za Pohorje povezuje 19 občin, 3 ključne nosilce turistične ponudbe ter 6 članov.
Preberite več

Evropski teden mobilnosti

Izberi čistejši način prevoza.
Preberite več