Ostali projekti

LTO Rogla-Zreče, GIZ veliko zastavljenih ciljev v okviru svojega letnega plana, ki so namenjeni izboljševanju življenjskega okolja in ponudbi turističnih storitev, dosega skozi realizacijo različnih projektov. Nekateri od teh projektov so realizirani iz proračuna Občine Zreče, vse večji pa je delež projektov, ki jih izvedemo prav s pomočjo sofinanciranja Evropske unije ali sodijo v sklop projektov, ki jih izvajamo v skupni zgodbi Vodilne turistične destinacije Rogla-Pohorje in jih financiramo iz Turistične kooperative Rogla-Pohorje, ki je skrbnica skupne finančne malhe občin (Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče).

#ExploreFeelEnjoy #RoglaPohorje

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020. Promocija in povečanje prepoznavnosti Turistične destinacije Rogla-Pohorje in njenih produktov na slovenskem in tujih trgih v vseh letnih časih.
Preberite več

Evropski teden mobilnosti

V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2020, ki poteka pod sloganom "Izberi čistejši način prevoza", bomo izvedli številne dogodke, s katerimi nagovarjamo in izobražujemo, vse ciljne skupine, o pomenu trajnostne mobilnosti. S promoviranjem trajnostnih oblik potovanja in njihovih prednostih, pa bomo spodbujali k spremembi potovalnih navad in bolj trajnostno naravnanim oblikam mobilnosti.
Preberite več

Slovenia Green

Na globalni in državni ravni je že nekaj let poudarek na trajnostnem razvoju turizma. Slovenska zgodba trajnostnega razvoja je vodena z nacionalnim programom Zelena shema Slovenskega turizma (v nadaljevanju ZSST) in s pomočjo certifikacijske sheme  pod  krovno znamko SLOVENIA GREEN.
Preberite več

Pot med krošnjami Pohorje

Pot med krošnjami Pohorje se nahaja v srcu mogočnih pohorskih gozdov, na Rogli. Izvedeli boste, kaj je tisto, zaradi česar je narava Pohorja tako zelo edinstvena.
Preberite več

Alpska Slovenija

Slovenska turistična organizacija (STO) je zaradi uspešnejšega pozicioniranja in trženja vzpostavila štiri makro regije - geografsko zaokrožene enote, ki si delijo podobno ponudbo in so prepoznavne na globalni ravni.
Preberite več

Slovenia Outdoor

Smo aktivni člani gospodarsko interesnega združenja Slovenia Outdoor, ki povezuje celoten segment outdoor aktivnosti v Sloveniji, ki je eden ključnih turističnih produktov slovenskega turizma.
Preberite več

LAS Od Pohorja do Bohorja

Lokalno partnerstvo Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« pokriva območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ki je zajema območje v skupni velikosti 528 km2
Preberite več

Partnerstvo za Pohorje

Partnerstvo za Pohorje povezuje 19 občin, 3 ključne nosilce turistične ponudbe ter 6 članov.
Preberite več