Partnerstvo za Pohorje

Partnerstvo za Pohorje povezuje 19 občin (Dravograd, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mislinja, Muta, Oplotnica, Podvelka, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Vuzenica in Zreče), 3 ključne nosilce turistične ponudbe (Unitur, Marprom in Vabo) ter 6 članov (Mariborska razvojna agencija, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Razvojna agencija Savinjske regije, RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Zavod za turizem Maribor – Pohorje).

Cilji Partnerstva za Pohorje:

  • Pohorje kot zeleno destinacijo približati drugim podobnim destinacijam v razviti Evropi.
  • Pripraviti skupno vizijo in strategijo razvoja ter oceniti vrednost potrebnih investicij za celotno območje.
  • Oblikovati manjše projekte za promocijo celotnega območja.
  • Razvoj komunalne, cestne in turistične (kolesarske, pohodne in druge poti, žičnice, …) infrastrukture ter sistemsko upravljanje celotnega območja Pohorja kot turistično-naravnega parka.
  • Med ključne aktivnosti za infrastrukturni razvoj Pohorja lahko omenimo razvoj cestne, kolesarske, pohodniške, žičniške in komunalne infrastrukture.

Člani partnerstva združeni v Partnerstvo za Pohorje pod koordinatorstvom Mariborske razvojne agencije ustvarjamo zeleno destinacijo z evropsko uveljavljeno tržno znamko, z željo po ohranitvi naravnih in kulturnih danosti ter spodbujanja skladnega gospodarskega in turističnega razvoja s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov.

Trenutno pripravljamo zanimive turistične produkte ter skupno promocijsko kampanjo Pohorje 365 pod sloganom Visit Pohorje.