OBNOVA IN NOVOGRADNJA BRUNČANIH POTI

29 / 06 / 2021

POMEMBNO OBVESTILO ZA JAVNOST

Na posameznih odsekih poti med Roglo in Lovrenškimi jezeri se bodo izvajala dela obnove in novogradnje brunčanih poti. Obiskovalce naprošamo, naj bodo pri hoji previdni in naj upoštevajo vsa varnostna opozorila podana s strani izvajalcev del.

Dela se izvajajo v sklopu projekta POHORKA (VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju).

DELA BODO POTEKALA OD ZAČETKA JULIJA 2021 DALJE!!!!

HVALA ZA RAZUMEVANJE!