Pravna obvestila in pogoji uporabe

Avtorske pravice

Vse pravice spletne strani www.destinacija-rogla.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletni strani so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine LTO Rogla – Zreče, GIZ, ter z njo povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletno stran www.destinacija-rogla.si .

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja LTO Rogla – Zreče,GIZ.

Pravno obvestilo lahko LTO Rogla – Zreče, GIZ kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Na svojih spletnih straneh bo LTO Rogla – Zreče, GIZ zbirala in obdelovala nekatere osebne podatke obiskovalcev za potrebe ohranjevanja stika s strankami in tržnega obveščanja (preko elektronske pošte, remarketinga, oglaševanja na družbenih omrežjih, spremljanje branja poslanih elektronskih sporočil).

LTO Rogla – Zreče, GIZ se zavezuje, da bo vse osebne podatke varovala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in jih bo obdelovala in hranila le za interno uporabo skladno z namenom obdelave in jih bo posredovala le svojim pogodbenim obdelovalcem (skrbnik spletne strani  TIC Slovenske Konjice, upravljavec spletne strani noviSplet.com, skrbnik oglaševanja podjetje Goclick), ki jih bodo uporabljali le v obsegu kot in v okviru pooblastila LTO Rogla – Zreče, GIZ, pri čemer bodo tudi sami zagotavljali varstvo osebnih podatkov posameznika.

Na svojih spletnih straneh bo LTO Rogla – Zreče, GIZ zbirala nekatere osebne podatke obiskovalcev za potrebe rezervacij ali za druge namene (elektronske novice in nagradne igre). LTO Rogla – Zreče, GIZ se zavezuje, da bo vse osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo hranila le za interno uporabo ter jih ne bo posredovala drugim fizičnim in pravnim osebam.

Da bi preprečila nepooblaščen dostop do teh podatkov in zagotovila njihovo ustrezno uporabo bo LTO Rogla – Zreče, GIZ uporabljala ustrezne tehnične in organizacijske postopke za njihovo zavarovanje.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja, spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).

Novisplet.com je vzdrževalec turističnega informacijskega sistema www.destinacija-rogla.si in v skladu s pogodbo z LTO Rogla – Zreče, GIZ opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj.

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.destinacija-rogla.si so informativne narave. LTO Rogla – Zreče, GIZ se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka. LTO Rogla – Zreče, GIZ ni odgovorna za občasno nedelovanje strani.

LTO Rogla – Zreče, GIZ ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.destinacija-rogla.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. LTO Rogla – Zreče, GIZ ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.destinacija-rogla.si

LTO Rogla – Zreče, GIZ si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.destinacija-rogla.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.destinacija-rogla.si , z namenom podajanja celovitih turističnih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.destinacija-rogla.si, ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži LTO Rogla – Zreče, GIZ. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost LTO Rogla- Zreče, GIZ za vse primere izključena.

Nepričakovani oglasi

Ob obisku naših spletnih strani lahko vaš internetni brskalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge internetne strani ali druga programska oprema, ki je nameščena na vašem računalniku. ne odobrava in ne priporoča produktov ali storitev, ki se prikazujejo preko nepričakovanih oglasov na vašem računalniku, med obiskovanjem naših spletnih strani.

Socialna omrežja

Zapisi uporabnikov na socialnih omrežjih in drugih portalih z interaktivno vsebino (Facebook, Twitter, Foursquare, YouTube), ki so povezane s spletno stranjo www.destinacija-rogla.si so avtorjeve osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča LTO Rogla – Zreče, GIZ. Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, objavljen na socialnih omrežjih, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakorkoli drugače sporen.