EKSRP projekti

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) podpira evropsko politiko razvoja podeželja. Financira programe razvoja podeželja v državah članicah in regijah Unije. Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ima tri glavne cilje: povečanje konkurenčnosti kmetijstva; zagotavljanje trajnostnega upravljanja naravnih virov in podnebni ukrepi; doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem zaposlitvenih priložnosti in njihovim ohranjanjem. Kohezijska politika ima ključno vlogo tudi pri podpiranju gospodarske obnove podeželja.

EKO gajbico, prosim!

Projekt zasleduje evropsko strategijo ˝Od vil do vilic˝, ki stremi k razvoju pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema.
Preberite več

Jezero priložnosti

Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave.
Preberite več

CELOSTNA UREDITEV – Vitanje

Več-funkcijski medgeneracijski prostor z zelenimi parkirnimi površinami v Vitanju.
Preberite več

Resnik in Skomarje

Razvoj turistične infrastrukture v Zrečah, z ureditvijo Postajališča za avtodome na Resniku in Turističnega infomata na Skomarju.
Preberite več

Užij okuse Rogle

Namen projekta je nadgraditi dosedanje stanje blagovne znamke in ponovno obuditi aktivnosti v zvezi z delovanjem le-te, kot tudi ocenjevanje za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle in ...
Preberite več

Igrivo stičišče

Namen projekta je, da v občini Vitanje, zagotovimo primerno in zadovoljivo infrastrukturo, ki bo prebivalstvu, mladim ter ranljivim skupinam, ženskam ter obiskovalcem zagotavljala osnovne in ...
Preberite več