EKSRP projekti

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) podpira evropsko politiko razvoja podeželja. Financira programe razvoja podeželja v državah članicah in regijah Unije. Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ima tri glavne cilje: povečanje konkurenčnosti kmetijstva; zagotavljanje trajnostnega upravljanja naravnih virov in podnebni ukrepi; doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem zaposlitvenih priložnosti in njihovim ohranjanjem. Kohezijska politika ima ključno vlogo tudi pri podpiranju gospodarske obnove podeželja.

Užij okuse Rogle

Namen projekta je nadgraditi dosedanje stanje blagovne znamke in ponovno obuditi aktivnosti v zvezi z delovanjem le-te, kot tudi ocenjevanje za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle in ...
Preberite več

Igrivo stičišče

Namen projekta je, da v občini Vitanje, zagotovimo primerno in zadovoljivo infrastrukturo, ki bo prebivalstvu, mladim ter ranljivim skupinam, ženskam ter obiskovalcem zagotavljala osnovne in ...
Preberite več

PZA Resnik

Namen projekta/operacije je zagotovitev ustrezne lokalne turistične in prostočasne infrastrukture, z ureditvijo postajališča za avtodome, ki bo skupaj z bližnjim igriščem, funkcioniralo kot skupen medgeneracijski prostor za vse starostne skupine, predvsem za starejše in mlade, s ciljem spodbujanja trajnostnega turizma.
Preberite več

Jezero priložnosti

Namen operacije je z izvedbo načrtovanih aktivnosti revitalizirati Zreško jezero in obogatiti ponudbo varovanih območij narave ter vzpodbuditi večjo vključevanje naravne dediščine v trajnostni razvoj ...
Preberite več