Resnik in Skomarje

Naziv operacije

Razvoj turistične infrastrukture v Zrečah, z ureditvijo Postajališča za avtodome na Resniku in Turističnega infomata na Skomarju

Namen projekta

Namen projekta/operacije je zagotovitev ustrezne lokalne turistične in prostočasne infrastrukture, z ureditvijo postajališča za avtodome, ki bo skupaj z bližnjim igriščem, funkcioniralo kot skupen medgeneracijski prostor za vse starostne skupine, predvsem za starejše in mlade, s ciljem spodbujanja trajnostnega turizma.

V sklopu izvedbe projekta se bodo operativno (podrobneje) izvedle naslednje aktivnosti:

 • ureditev in vzpostavitev Postajališča za avtodome na Resniku,
 • ureditev in vzpostavitev Turističnega infomata na Skomarju,
 • izvedba izobraževalnih in programskih vsebin na Resniku ter Zreškem Pohorju, z namenom vključitve in aktivacije ranljivih skupin,
 • otvoritev Postajališča za avtodome in Turističnega infomata, natis promocijskih materialov, vključitev v skupno promocijo destinacije Rogla-Pohorje in povezave z drugimi območji s postajališči za avtodome in turističnimi infomati,
 • vzpostavitev novega delovnega mesta.

Obdobje izvajanja aktivnosti:

 • ČAS TRAJANJA OPERACIJE V MESECIH: 12 mesecev
 • PREDVIDEN ZAČETEK OPERACIJE: 1. 1. 2021
 • PREDVIDEN ZAKLJUČEK OPERACIJE: 31. 12. 2021

Partnerji v projektu:

 • Občina Zreče (vodilni partner)
 • LTO Rogla-Zreče, GIZ
 • Turistično društvo Resnik-Rogla

Projekt »PZA Resnik« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP). Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner Občina Zreče. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.