Razširjena mreža TUR-INFOMATOV

08 / 09 / 2021

V Turistični destinaciji Rogla-Pohorje širimo mrežo turističnih infomatov  (TUR-INFOMATOV).

Tokrat smo poskrbeli za postavitev TUR-INFOMATA ob eni bol obiskanih turističnih znamenitosti – Skomarski hiši.

S postavitvijo TUR-INFOMATA v vasi Skomarje smo omogočili 24 urno dostopnost do aktualnih in uporabnih turističnih informacij. Turistični infomati obiskovalce in domačine seznanjajo in inovativno izobražujejo. TUR-INFOMAT na Skomarju je povezan v enotno info mrežo območja destinacije LAS od Pohorja do Bohorja in Turistične destinacije Rogla-Pohorje.

Prvih 5 infomatov smo na območju destinacije LAS »Od Pohorja do Bohorja« postavili v sklopu projekta in so bili sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S postavitvijo TUR-INFOMATA v Oplotnici smo zaokrožili zgodbo, ponudbo in dostopnost do informacij v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, ki jo sestavljajo občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.

TUR-INFOMAT na Skomarju je rezultat projekta “Skomarje in Resnik”.

Projekt »Resnik in Skomarje« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

TUR-INFOMATI:

  • Zreče – Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče (Glavna avtobusna postaja Zreče),
  • Slovenske Konjice – Stari trg 2, 3210 Slovenske Konjice (pri fontani za dve ptici, pred hišo Stari trg 2),
  • Vitanje – Na vasi 18, 3205 Vitanje (ob parkirišču pri Centru Noordung),
  • Dobrna – Zdraviliški park Dobrna,
  • Šentjur – Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur (pred pisarno Turistično informacijskega centra Občine Šentjur),
  • Oplotnica – Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica (pred Občino Oplotnica) in
  • Skomarje – Skomarje 32, 3214 Zreče (Dom krajanov Skomarje, ob Skomarski hiši).