ESRR projekti - Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) je eden glavnih finančnih instrumentov kohezijske politike Evropske unije, ki usmerja razvoj v več ključnih prednostnih področij: inovacije in raziskave, digitalna agenda, podpora za mala in srednje velika podjetja ter nizkoogljično gospodarstvo. Namen ESRR je krepitev gospodarske in socialne kohezije v Evropski uniji z odpravljanjem neravnovesij med regijami. Stopnja sofinanciranja, ki se zahteva za projekte, financirane iz ESRR, je prilagojena razvitosti zadevnih regij.

Razstrupljanje v TDRP

Je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.
Preberite več

Turistične Zreče

Projekt »Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami« predvideva širok nabor aktivnosti, z namenom razvoja trajnostnega turizma, vključevanja manjše infrastrukture v lokalno dogajanje urbanega območja Zreč, oblikovanja turističnih vsebin za oživitev urbanega območja, ter razvoja prostočasnih aktivnosti.
Preberite več

TIC Vitanje

Operacija »Vzpostavitev Turistično-informacijskega centra Vitanje in ureditev okolice« predvideva širok nabor aktivnosti, celovite ureditve Turistično-informacijskega centra Vitanje (znotraj Centra Noordung) za vse starostne skupine, z namenom ustvarjanja novega delovnega mesta ter razvoja trajnostnega turizma, s prihodnjo ureditvijo zelenih površin ob centru, ter vključitvijo TIC Vitanje v ponudbo Turistične destinacije Rogla-Pohorje.
Preberite več

Digitalni DRP

Je vzpodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.
Preberite več

TUR infomat

Na območju destinacije od Pohorja do Bohorja je konstanten pretok obiskovalcev, da bi le-tem omogočili 24 urno dostopnost do turističnih informacij, smo pripravili projekt TUR-INFOMAT.
Preberite več

Druži nas vlak pod Pohorjem

Spodbujanje otrok in mladostnikov k aktivnemu preživljanju prostega časa ter medgeneracijskega povezovanja na obnovljenih prireditvenih prostorih.
Preberite več

Vztrajno – trajno

Z izvedbo operacije Vztrajno na poti trajnosti želimo ustvariti ustrezne pogoje za nadaljnji razvoj dejavnosti ter posledično za ustvarjanje dodatnega prihodka in s tem možnosti za razvoj novega delovnega mesta.
Preberite več