ESRR projekti - Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) je eden glavnih finančnih instrumentov kohezijske politike Evropske unije, ki usmerja razvoj v več ključnih prednostnih področij: inovacije in raziskave, digitalna agenda, podpora za mala in srednje velika podjetja ter nizkoogljično gospodarstvo. Namen ESRR je krepitev gospodarske in socialne kohezije v Evropski uniji z odpravljanjem neravnovesij med regijami. Stopnja sofinanciranja, ki se zahteva za projekte, financirane iz ESRR, je prilagojena razvitosti zadevnih regij.

POB za vse generacije

Lokalne skupnosti izvajajo investicije v infrastrukturo z namenom zagotovitve pogojev za oblikovanje medgeneracijskih povezav.
Preberite več

Razstrupljanje v TDRP

Preoblikovanje turistične ponudbe v destinaciji Rogla-Pohorje v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19.
Preberite več

Turistične Zreče

Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami.
Preberite več

TIC Vitanje

Vzpostavitev Turistično-informacijskega centra Vitanje in ureditev okolice.
Preberite več

Digitalni DRP

Vzpodbujanje razvoja in krepitev digitalne promocije turistične ponudbe v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.
Preberite več

TUR-INFOMAT

Postavitev turističnih infomatov v urbanih središčih.
Preberite več

Druži nas vlak pod Pohorjem

Izgradnja nadstreška nad muzejskim vlakom ozkotirne železnice ob stavbi stare železniške postaje.
Preberite več

Vztrajno – trajno

Ustvarjamo ustrezne pogoje za nadaljnji razvoj dejavnosti in s tem možnosti za razvoj novega delovnega mesta.
Preberite več