Turistične Zreče

Naziv operacije

Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami

Namen projekta

Projekt »Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami« predvideva širok nabor aktivnosti, z namenom razvoja trajnostnega turizma, vključevanja manjše infrastrukture v lokalno dogajanje urbanega območja Zreč, oblikovanja turističnih vsebin za oživitev urbanega območja, ter razvoja prostočasnih aktivnosti.

V okviru projekta smo si zastavili naslednje glavne cilje:

 • vzpostaviti zelen turistično-rekreativni prostor v urbanem območju Zreč, za prostočasno udejstvovanje
 • vključiti trajnostne vsebine v turistično ponudbo Zreč
 • osveščenost prebivalstva o možnostih kvalitetnega preživljanja prostega časa
 • izvesti kolesarsko izobraževanje in vodenje v urbanem območju Zreč

Obdobje izvajanja aktivnosti

 • PREDVIDEN ZAČETEK OPERACIJE: 01. 10. 2019
 • PREDVIDEN ZAKLJUČEK OPERACIJE: 30. 9. 2020

Glaven aktivnosti projekta

AKTIVNOST 1

Naziv: Vzpostavitev projektne skupine in vodenje projekta

Nosilec: Občina Zreče

 • vzpostavitev projektnega partnerstva in vodenje projekta
 • vključevanje vseh projektnih partnerjev/deležnikov iz urbanega naselja Zreče v obnovo in oživljanje urbanega naselja

AKTIVNOST 2

Naziv: Priprava enotnega predloga ureditve dela mesta Zreč z katastrom dreves in pravilnikom urbane opreme

Nosilec: Občina Zreče

 • priprava dokumentacije za trajnostno turistično Zeleno ureditev urbanega naselja Zreč (Kataster dreves, Pravilnik urbane opreme za mesto Zreče, Enotni predlog ureditve – izboljšanja stanja okolja)

AKTIVNOST 3

Naziv: Ureditev dela okolice pri Objektu Osnovne šole Zreče – večnamenska zelena ploščad z možnostjo ureditve kolesarskega poligona

Nosilec: Občina Zreče

 • Ureditev dela okolice pri Objektu Osnovne šole Zreče – večnamenska zelena ploščad z možnostjo ureditve kolesarskega poligona

AKTIVNOST 4

Naziv: Nakup rekreativnih koles

Nosilec: LTO Rogla-Zreče

 • Nakup šestih rekreativnih koles

AKTIVNOST 5

Naziv: Izvedba delavnic in kolesarsko izobraževanje

Nosilec: Planinsko društvo Zreče

 • Predstavitev zakonodaje na področju izvajanja in vodenja kolesarstva v Sloveniji.
 • Predstavitev aktivnosti, ki potekajo na področju kolesarstva.
 • Seznanitev otrok in drugih ranljivih skupin za varno vožnjo po urbanem območju Zreč
 • Prenos dobre prakse delavnice kolesarskega izobraževanja po ostalih urbanih območjih občin LAS
 • Izobraževanje za varno kolesarsko vodenje

AKTIVNOST 6

Otvoritvena prireditev in delavnice (kolesarsko vodenje po urbanem območju) za medgeneracijsko druženje

Nosilec: LTO Rogla-Zreče

 • otvoritvena prireditev z izvedbo delavnic
 • organizacija promocijskih aktivnosti ter delavnic s sodelovanjem vseh ranljivih skupin; pri katerem bodo vključeni mladi, invalidi, ženske in druge ranljive skupine
 • vključevanje vseh aktivnih društev z ranljivimi skupinami, za aktivno koriščenje obnovljenih in prilagojenih odprtih prostorov
 • vzpostavitev stalnih dejavnosti, delavnic in aktivnosti v urbanem območju za medgeneracijsko druženje, prilagojeno ranljivim skupinam za spodbujanje večje vpetosti ranljivih skupin v lokalno dogajanje, boljše informiranje ter ustvarjanje ustreznih pogojev za aktivno preživljanje prostega časa, medgeneracijsko sodelovanje
 • vključitev rekreacijskega prostora v obstoječo prostočasno ponudbo (LTO) občine Zreče in destinacije

AKTIVNOST 7

Naziv: Informiranje in obveščanje o izvedenem projektu (spletna stran in lokalni časopisi)

Nosilec: Občina Zreče in LTO Rogla Zreče

 • objave v medijih
 • objave na spletni strani

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projektne novice

Beremo v časopisu POB (Turistične Zreče)

28 / 01 / 2021

Z namenom razvoja trajnostnega turizma, vključevanja manjše infrastrukture v lokalno dogajanje urbanega območja Zreč, oblikovanja turističnih vsebin za oživitev urbanega območja ter razvoja prostočasnih aktivnosti, je bil v okviru projekta Turistične Zreče izveden širok nabor aktivnosti. Več si preberite v POB-u – časopisu LAS Od Pohorja do Bohorja. Projekt je …

Preberite več

Kolesarsko izobraževanje

27 / 08 / 2020

Planinsko društvo Zreče je v okviru projekta »Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami (Turistične Zreče)«, izvedlo delavnice – kolesarsko izobraževanje. Kolesarsko izobraževanje je potekalo, v četrtek, 27. 8. 2020 med 9. in 14. uro, v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Zreče (Šolska cesta 2, 3214 Zreče). Izobraževalne delavnice so potekale …

Preberite več

Zelene trajnostne rekreativne površine v Zrečah

24 / 08 / 2020

V petek, 21. avgusta 2020 so Zreče postale bogatejše za novo pridobitev – večnamensko zeleno ploščad z urejenim kolesarskim poligonom. V sklopu projekta “Turistične Zreče” smo v okolici osnovne šole Zreče uredili zelene travnate površine in zasadili nova drevesa. Del večnamenske zelene ploščadi pa je tudi na novo urejen kolesarski …

Preberite več

Razpis prostega delovnega mesta

18 / 08 / 2020

Lokalna turistična organizacija Rogla-Zreče, gospodarsko interesno združenje za pospeševanje turizma (v nadaljevanju: LTO Rogla-Zreče, GIZ), v skladu z 37. členom, 4 odstavek Pogodbe o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja ter v skladu s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, razpisuje delovno mesto Strokovni/a sodelavec/ka LTO – upravljalec/ka urbanih doživetij. Podrobnosti …

Preberite več

NOVO – E-kolesa v TIC Zreče

18 / 08 / 2020

LTO Rogla-Zreče, GIZ (TIC Zreče) je bogatejši za 6 električnih treking koles. Vabljeni, da z novimi kolesi, na trajnostni način raziščete in odkrijete urbano območje Zreč. Kolesa GIANT EXPLORE (velikosti: S, M, L, XL) smo nabavili v sklopu projekta “Turistične Zreče” in si jih je zdaj mogoče izposoditi v TIC …

Preberite več