Razpis prostega delovnega mesta

18 / 08 / 2020

Lokalna turistična organizacija Rogla-Zreče, gospodarsko interesno združenje za pospeševanje turizma (v nadaljevanju: LTO Rogla-Zreče, GIZ), v skladu z 37. členom, 4 odstavek Pogodbe o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja ter v skladu s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, razpisuje delovno mesto Strokovni/a sodelavec/ka LTO – upravljalec/ka urbanih doživetij.

Podrobnosti razpisa prostega delovnega mesta:

Naziv delodajalca LTO Rogla-Zreče, GIZ
Naslov delodajalca Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: DOMEN VOGELSANG

telefon: 040 208 126

el. naslov: domen@rogla-zrece.si

Naziv delovnega mesta oziroma dela Strokovni/a sodelavec/ka LTO – upravljalec/ka urbanih doživetij – M/Ž
Opis del in nalog Organiziranje in izvajanje:

·         nalog turistično informacijskega centra (TIC),

·         dela trženjskih dejavnosti organizacije,

·         dela turistične ponudbe,

·         dela trženjskih aktivnosti organizacije,

·         dela predstavitvenih aktivnosti organizacije,

·         dela predstavitvenega materiala,

·         dela  dogodkov, delavnic, sejmov in podobnih projektov,

·         sprejema poslovnih partnerjev, gostov in novinarjev,

·         podajanja informacij, s področja delovanja organizacije, javnim medijem,

·         sodelovanja z zainteresirano javnostjo, pravnimi subjekti in posamezniki,

·         blagajniškega poslovanja organizacije in ustreznih evidenc.

Sodelovanje pri pripravi predloga izhodišč za delovanje lokalne turistične organizacije in turistično informacijskega centra.

Organiziranje in izvedba:

·         dela marketinških orodij za pospeševanje prodaje,

·         aktivnosti turistično informacijskih točk (muzeji, zbirke, naravna in kulturna dediščina),

·         izvedba dela aktivnosti s področja izobraževanja,

·         delovanja turistično informacijskega centra,

·         informiranja občanov, enodnevnih gostov in turistov o ponudbi destinacije,

·         dela spletne strani www.rogla-pohorje.si in www.ticzrece.si,

·         dela informacijsko rezervacijskega sistema,

·         dela povezave turistične ponudbe destinacije, ter vključevanje lokalne turistične ponudbe, v različnih oblikah, na širše nivoje,

·         koordinacije prireditev in dogodkov v Občini Zreče,

Organiziranje in izvajanje:

·         vodniške službe.

Analiza vseh podatkov povezanih s TIC.

Čiščenje in ureditev delovnega mesta in delovnega prostora.

Izvedba dela:

·         turistične ponudbe,

·         trženjskih aktivnosti organizacije,

·         predstavitvenih aktivnosti organizacije,

·         predstavitvenega materiala,

·         dogodkov, delavnic, sejmov in podobnih projektov,

·         sprejema poslovnih partnerjev, gostov in novinarjev,

·         podajanja informacij, s področja delovanja organizacije, javnim medijem,

·         sodelovanja z  zainteresirano javnostjo, pravnimi subjekti in posamezniki,

·         nalog TIC.

Informiranje občanov, enodnevnih gostov in turistov.

Druge naloge in opravila v skladu s navodilom direktorja,  skupščine, nadzornega sveta ter zakonodaje.

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela Slovenske Konjice
Izobrazba najmanj V, VI ali VII stopna izobrazbe

Ostale zahteve, ki jih določi nadzorni svet s sklepom.

Trajanje zaposlitve 3 mesecev z možnostjo podaljšanja
Delovni čas polni delovni čas
Pričetek dela 1. 9. 2020
Delovne izkušnje vsaj 1 leto delovnih izkušenj v turizmu ali v dejavnosti povezani z turizmom
Vozniški izpit B
Znanje jezikov Aktivno znanje tujih jezikov: hrvaški jezik, angleški jezik in nemški jezik (dobro ali zelo dobro razumevanje, govorjenje, pisanje v zgoraj naštetih jezikih)
Računalniška znanja Dobro ali zelodobro uporabljanje proglramov:

·         Microsoft Office

·         Programov za oblikovanje

·         Programov za urejanje spletnih strani

·         …

Zaželjeno poznavanje in znanja iz področja OUTDOOR – pohodništvo in kolesarstvo.

Vodenje, upravljanje, izvedba dela trženjskih dejavnosti/aktivnosti OUTDOOR CENTRA.

Predstavitvenih OUTDOOR aktivnosti – pohodništvo in kolesarstvo.

Ohranjanje in povezovanje naravne, kulturne in tehnične dediščine v urbanem okolju.

Ohranitve rokodelskih spretnosti.

Tradicionalne kulinarične ponudbe v urbanem okolju Zreč.

Ostale turistične ponudbe na zelenih trajnostnih rekreativnih površinah urbanega območja Zreč.

Aktivnosti, ki spodbujajo trajnostno urbano turistično ponudbo Zreč.

Trajnostno naravnane turistične ponudbe na urbanem območju Zreč in vključitev trajnostne vsebine v turistično ponudbo.

Znanja s področja urbanega turizma ter športno rekreativnih doživetij.

Poznavanje Zelene sheme slovenskega turizma (v nadaljevanju ZSST).

Urnik dela dopoldan

 

Prijava do 26. 8. 2020 do 14. ure
Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na elektronski naslov: domen@rogla-zreče.si
Vloga narazpis naj zajema ·        Motivacijsko pismo

·        Življenjepis ali Curriculum viete (CV)