Užij okuse Rogle

“Užij Okuse Rogle” – Nadgradnja razvoja in trženja blagovne znamke Okusi Rogle

V sklopu aktivnosti turistične destinacije Rogla-Pohorje, ki jo sestavljajo občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, se je v preteklih letih oblikovala blagovna znamka Okusi Rogle. Namen blagovne znamke Okusi Rogle je povezati kakovostno kulinarično ponudbo, ki izvira iz tradicije tega območja in lokalno pridelanih živil in izdelkov. Zato smo se vodilni partner  LTO Rogla-Zreče GIZ In projektni partnerji Unitur d.o.o., Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Oplotnica, Občina Vitanje in Društvo kmetic Zarja Slovenske Konjice – Zreče združili v projektu “Užij Okuse Rogle”.

Namen projekta je nadgraditi dosedanje stanje blagovne znamke in ponovno obuditi aktivnosti v zvezi z delovanjem le-te, kot tudi ocenjevanje za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle in povezovanjem ponudnikov s pomočjo vzpostavitve in nadgradnje sistema ocenjevanja produktov ter vzpostavitvijo mreže ponudnikov, da se bodo tudi ponudniki med sabo lažje povezali in sodelovali. Vzpostavili bomo dobaviteljsko verigo ter vzpostavili mrežo prodajnih mest na območju Turistične destinacije Rogla-Pohorje.

Tematsko področje ukrepanja:

Glede na namen in glavne aktivnosti operacije, bo le ta prispevala k uresničevanju zastavljenih ciljev LAS v Strategiji lokalnega razvoja znotraj tematskega področja »Ustvarjanje delovnih mest«.

Operacija ne bo neposredno prispevala k novemu delovnemu mestu ali ohranitvi delovnega mesta, vsekakor pa bo imela posreden vpliv na ohranjanje obstoječih delovnih mest in posledično tudi h kakšnemu novemu delovnemu mestu, saj bo spodbujala razvoj lokalne ponudbe in samooskrbe, povezovanje in skupno trženje.

Kazalniki – pričakovani rezultati, ki bodo z realizacijo operacije doseženi, so naslednji:

 • 31 lokalnih pridelovalcev hrane,  povezanih v nabavno verigo,
 • 5 vzpostavljenih in urejenih prodajnih mest,
 • 5 izvedenih strokovnih delavnic za obstoječe in potencialne ponudnike,
 • 4 Kulinarične prireditve s ponudbo jedi in pijač, pridelkov, izdelkov ter rokodelskih izdelkov lokalnih ponudnikov.

Obdobje izvajanja aktivnosti:

ČAS TRAJANJA OPERACIJE V MESECIH: 17 mesecev
PREDVIDEN PRIČETEK OPERACIJE: 1. 3. 2018
PREDVIDEN ZAKLJUČEK OPERACIJE:  31. 7. 2019

Glavne aktivnosti projekta:

1. Aktivnost 1

Naziv: Nadgradnja podobe blagovne znamke Okusi Rogle
Nosilec: LTO Rogla-Zreče, GIZ

 • Vzpostavitev in nadgradnja sistema ocenjevanja produktov ter vzpostavitev mreže ponudnikov.
 • Povezava dobaviteljske verige in vzpostavitev prodajnih mest (TIC-i  in ponudniki na območju destinacije Rogla-Pohorje ter širše).
 • Priprava novega Pravilnika o ocenjevanju, vzpostavitev sistema kakovosti produktov, priprava Pravilnika in Poslovnika mreže prodajnih mest BZ OR.
 • Izvajanje ocenjevanja produktov po posameznih kategorijah.kategorija: pridelki, izdelki, pijače
  kategorija: jedi
  kategorija: rokodelski izdelki
  kategorija: prireditve in storitve
 • Strokovne delavnice za izobraževanje ponudnikov.

2. Aktivnost 2

Naziv: Oblikovanje nove celostne grafične podobe blagovne znamke Okusi Rogle
Nosilec: UNIOR Kovaška industrija d.d.

 • Oblikovanje in izdelava novega logotipa.
 • Oblikovanje in izdelava posameznih aplikacij v okviru priročnika celostne grafične podobe BZ Okusi Rogle.
 • Oblikovanje embalaže izdelkov.
 • Izdelava zastavic, nalepk za označevanje izdelkov in tablice za gostinske obrate ter druge ponudnike s pridobljenim znakom kakovosti Okusi Rogle.

3. Aktivnost 3

Naziv: Izdelava kulinaričnega vodnika in promocijske brošure
Nosilec: LTO Rogla-Zreče, GIZ

 • Izdelava kulinaričnega vodnika in promocijske brošure s predstavitvijo ponudnikov, ki so pridobili znak kakovosti Okusi Rogle (priprava vsebine in izdelava).
 • Lektoriranje kulinaričnega vodnika in promocijskih brošur.
 • Prevod kulinaričnega vodnika in promocijskih brošur.
 • Fotografiranje za kulinarični vodnik in promocijske brošure.
 • Tisk kulinaričnega vodnika.
 • Tisk promocijskih brošur.

4. Aktivnost 4

Naziv: Promocija blagovne znamke okusi Rogle
Nosilec: Splošna knjižnica Slovenske Konjice

 • Promocija blagovne znamke preko oglasov (jumbo plakati).
 • Promocija blagovne znamke in obveščanje javnosti na socialnih omrežjih.
 • Zasnova za vzpostavitev in izvedba (stojnice, embalaža) kulinaričnih prireditev na območju destinacije Rogla-Pohorje kot nadgradnja tradicionalnih prireditev občin destinacije Rogla-Pohorje.
 • Novinarska konferenca.

Povzetek:

S projektom bomo nadgradili dosedanje stanje blagovne znamke in ponovno obudili aktivnosti v zvezi z delovanjem le-te, kot tudi ocenjevanje za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle in povezovanjem ponudnikov s pomočjo vzpostavitve in nadgradnje sistema ocenjevanja produktov ter vzpostavitvijo mreže ponudnikov, da se bodo tudi ponudniki med sabo lažje povezali in sodelovali.

S pomočjo izvedenih strokovnih delavnic bomo ponudnikom pomagali pri pridobivanju potrebnega dodatnega znanja. S pomočjo ocenjevanja produktov in prireditev ter storitev  bomo pridobili nove ponudnike, ki bodo lahko prejeli znak kakovosti Okusi Rogle in bodo tako lahko povečali svojo dejavnost, začeli s proizvodnjo novih izdelkov ali storitev, razvijali svojo inovativnost in bodo kot takšni tudi promotorji tako blagovne znamke kot tudi destinacije nasploh. V sklopu projekta bomo oblikovali celostno grafično podobo BZ Okusi Rogle ter oblikovali celostno podobo embalaže in ostale aplikacije za označevanje produktov, ki bodo pridobili znak kakovosti. Izdelali bomo kulinarični vodnik ter promocijsko brošure, s promocijo preko različnih medijev in družbenih omrežij bomo obveščali lokalno in širšo javnost o poteku in rezultatih projekta, promovirali ponudnike ter njihove produkte z znakom kakovosti Okusi Rogle, nadgradili pa bomo tudi tradicionalne prireditve na območju vseh štirih občin s kulinarično ponudbo jedi in pijač ter pridelki, izdelki in rokodelskimi izdelki  z znakom kakovosti.

Pričakovani neposredni rezultati projekta: celostna grafična podoba blagovne znamke, vzpostavljen sistem prodajne verige lokalnih izdelkov in prodajnih mest v lokalnih turistično informacijskih centrih in pri turističnih in gostinskih ponudnikih, nadgradnja tradicionalnih prireditev v občinah s kulinaričnimi prireditvami, s pomočjo različnih promocijskih orodij dvig prepoznavnosti blagovne znamke.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 20.607,36 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Projekt »Užij Okuse Rogle« se izvaja) s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner LTO Rogla-Zreče, GIZ. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projektne novice

POZIV ZA NAJEM STOJNICE – Pohorska tržnica na Rogli

28 / 06 / 2022

Kot že tradicionalno, tudi letos, podjetje Unitur pripravlja Pohorsko tržnico na Rogli. Vabijo vas, da s svojimi izdelki popestrite dogajanje na Rogli, v juliju, avgustu in septembru. Tržnica bo potekala ob sobotah in nedeljah. Cena najema stojnice za en dan je 30 € in vikend najem (sobota / nedelja) 50 …

Preberite več

Dan odprtih vrat – Čebelarji, Zreče

15 / 04 / 2022

Čebelarsko društvo Zreče vas VABI na dan odprtih vrat, ki bo v petek, 22. 4. 2022, na Svetovni dan Zemlje. Pri članih čebelarskega društva Zreče si bo možno ogledati, kako poteka delo in kakšen je dan čebelarja. Več informacij: uros.vuherer@gmail.com   Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Preberite več

Lokalna oskrba – kratke dobavne verige ekoloških produktov

18 / 03 / 2022

Vljudno vabljeni na posvet/izobraževanje na temo lokalne oskrbe za zainteresirane kmete in javne zavode ter druge potencialne odjemalce lokalne hrane, z namenom pospešitve uporabe ekoloških proizvodov. Dogodek bo v četrtek, 24. 03. 2022, ob 10. uri v večnamenski dvorani Term Zreče.     Gospa Andreja Žolnir, univ. dipl. inž. agr., …

Preberite več

Okusi Rogle – Izvorno slovensko

01 / 02 / 2022

IZJAVA ZA JAVNOST V desetih letih do ENAJSTIH kolektivnih blagovnih znamk (KBZ), ki so preverjeno orodje trajnostnega razvoja podeželja. Na svečanem srečanju 31. januarja 2022 je bila vzpostavljena Mreža kolektivnih blagovnih znamk (KBZ), oblikovanih po modelu Izvorno slovensko, katerega avtor in lastnik je podjetje ProVITAL d. o. o. Med njimi je tudi blagovna znamka Okusi Rogle, s katero upravlja Turistična destinacija Rogla-Pohorje in …

Preberite več

TURISTIČNI KMETIJI URŠKA ZNAK SLOVENIA GREEN CUISINE

18 / 03 / 2021

V Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, novi prejemnici znaka Slovenia Green Destination Gold, smo dobili prvi znak Slovenia Green Cuisine. Ta je romal v roke Turistični kmetiji Urška! Turistična kmetija Urška in trajnostni turizem gresta z roko v roki. Poleg novega znaka Slovenia Green Cuisine, je tudi prejemnica znaka Slovenia Green Accomodation in EU …

Preberite več

Izboljšanje kakovosti ponudbe in storitev lokalnih turističnih ponudnikov – Blagovna znamka Okusi Rogle

11 / 03 / 2021

Spoštovani turistični ponudniki, zaposleni v gostinstvu in turizmu ter drugi! VABIMO VAS da se nam pridružite na seriji usposabljanj “Izboljšanje kakovosti ponudbe in storitev lokalnih turističnih ponudnikov – Blagovna znamka Okusi Rogle”. Usposabljanje bo potekalo preko webinarjev, in je za udeležence BREZPLAČNO. Prvi webinar bo v četrtek, 18. 3. 2021 ob 9. uri.  …

Preberite več

Doživetja “Okusi Rogle”

21 / 05 / 2020

Danes praznujemo Svetovni dan čebel in tudi v naši destinaciji čebelarji skrbijo, da se tradicija čebelarjenja nadaljuje. Pod znakom kakovosti Okusi Rogle / Tastes of Rogla najdete kar tri čebelarje našega območja; Čebelarstvo Kamenik iz Oplotnice, Čebelarstvo Skaza iz Zreč in Čebelarstvo Žvikart, Slovenske Konjice, ki ponujajo tudi vodeno doživetje …

Preberite več

Zaključek projekta “Užij Okuse Rogle”

31 / 07 / 2019

V sklopu aktivnosti Turistične destinacije Rogla-Pohorje, smo pričeli ponovno razvijati blagovno znamko Okusi Rogle, ki združuje lokalne ponudnike prehranskih izdelkov, pridelkov, jedi, kulinaričnih prireditev, rokodelskih izdelkov in turističnih produktov/vodenih doživetij. S pomočjo projekta »Užij Okuse Rogle«, ki se je izvajal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),  …

Preberite več

Raziskava o prepoznavanju kolektivnih blagovnih znamk

10 / 06 / 2019

V sklopu vseslovenskega projekta Turizem 4.0 – obogatene turistične izkušnje, poteka raziskava o prepoznavanju, nakupu in zadovoljstvu s kakovostjo ponudbe šestih kolektivnih blagovnih znamk (Okusi Rogle, Bohinjsko/From Bohinj, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija izbrano, Jeruzalem Slovenija). Z izpolnjeno anketo bodo sodelujoči prispevali k nadaljnjim aktivnostim na področju razvoja ponudbe podeželskih …

Preberite več

Razpis za pridobitev znaka kakovosti “Okusi Rogle” – vodena doživetja

26 / 03 / 2019

LTO Rogla-Zreče, GIZ, Unitur d.o.o., Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Oplotnica,  Občina Vitanje in Društvo kmetic  Zarja v sklopu projekta »Užij Okuse Rogle« objavljajo ČETRTI RAZPIS za pridobitev znaka kakovosti OKUSI ROGLE Za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, se lahko prijavijo registrirane pravne in druge osebe, …

Preberite več

Delavnica s ponudniki turističnih produktov / programov

11 / 03 / 2019

LTO Rogla-Zreče, GIZ, Unitur d.o.o., Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Oplotnica,  Občina Vitanje in Društvo kmetic  Zarja vabijo na PRAKTIČNO DELAVNICO S PONUDNIKI TURISTIČNIH PRODUKTOV/PROGRAMOV – VODENIH DOŽIVETIJ: ki bo v torek, 19. 3., ob 16 . uri v Modri dvorani v Termah Zreče Delavnica, ki jo bomo izvedli skupaj s Strokovno …

Preberite več

Razpis za pridobitev znaka kakovosti “Okusi Rogle”

15 / 02 / 2019

Zaradi višje sile je bilo ocenjevanje jedi za znak kakovosti prestavljeno na ponedeljek, 1. aprila 2019. Prijave na ocenjevanje so že zaključene in ocenjevanje se bo izvedlo kot je bilo predvideno za 6. 3. 2019. LTO Rogla-Zreče, GIZ, Unitur d.o.o., Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Oplotnica, Občina Vitanje in Društvo …

Preberite več