Zaključek projekta “Užij Okuse Rogle”

31 / 07 / 2019

V sklopu aktivnosti Turistične destinacije Rogla-Pohorje, smo pričeli ponovno razvijati blagovno znamko Okusi Rogle, ki združuje lokalne ponudnike prehranskih izdelkov, pridelkov, jedi, kulinaričnih prireditev, rokodelskih izdelkov in turističnih produktov/vodenih doživetij. S pomočjo projekta »Užij Okuse Rogle«, ki se je izvajal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),  organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, smo od marca 2018 do julija 2019 blagovno znamko Okusi Rogle nadgradili in izvedli številne aktivnosti.

Projekt »Užij Okuse Rogle«

V projekt »Užij Okuse Rogle« smo se partnerji LTO Rogla-Zreče, GIZ, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Unitur d.o.o., Občina Oplotnica, Občina Vitanje in Društvo kmetic Zarja, povezali z namenom, da nadgradimo blagovno znamko Okusi Rogle, ki se je kot ena prvih v Sloveniji oblikovala že pred leti in katere cilj je povezati kakovostno kulinarično ponudbo, ki izvira iz tradicije tega območja in lokalno pridelanih živil in izdelkov. Želimo si, da bi s tem kulinarična ponudba na območju Turistične destinacije Rogla-Pohorje postala prepoznavna in cenjena. S povezovanjem lokalnih ponudnikov in pridelovalcev ter proizvajalcev v oskrbno verigo bomo lahko zagotovili optimalno ponudbo lokalnih tradicionalnih pridelkov, izdelkov ter jedi prebivalcem, obiskovalcem in gostom Turistične destinacije Rogla-Pohorje preko celega leta.

Namen projekta je bil nadgraditi dosedanje stanje blagovne znamke in ponovno obuditi aktivnosti v zvezi z delovanjem le-te, kot tudi ocenjevanja za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle in povezovanjem ponudnikov s pomočjo vzpostavitve in nadgradnje sistema ocenjevanja produktov ter vzpostavitvijo mreže ponudnikov, da se bodo tudi ponudniki med sabo lažje povezali in sodelovali.

V prvih mesecih projekta smo izvedli aktivnost oblikovanja nove celostne grafične podobe blagovne znamke Okusi Rogle, v sklopu katere smo oblikovali nov logotip ter nadgradili že oblikovano podobo znaka kakovosti. Izbrana oblikovalka, Andrejka Belhar Polanc, je pri oblikovanju izpostavila okušanje, ki se navezuje na slogan Turistične destinacije Rogla-Pohorje, “Razišči, občuti, užij” in tako ustvarila čisto novo podobo blagovne znamke.

V okviru aktivnosti nadgradnje blagovne znamke smo v sodelovanju s Strokovno komisijo oblikovali nove pravilnike o pogojih podeljevanja znaka kakovosti in pravilnike za ocenjevanje po posameznih kategorijah ter ocenjevalne liste, ki so služili za ocenjevanje izdelkov za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle.

Z aktivnostmi smo vzpostavili mrežo ponudnikov in dobaviteljsko verigo ter vzpostavili mrežo prodajnih mest na območju Turistične destinacije Rogla-Pohorje.

V sklopu projekta smo izvedli pet (5) strokovnih delavnic, s katerimi smo ponudnikom pomagali pri pridobivanju potrebnega dodatnega znanja iz področja pridelkov in prehranskih izdelkov, jedi, rokodelskih izdelkov, kulinaričnih prireditev ter turističnih produktov.

Izvedli smo sedem (7) ocenjevanj v petih (5) kategorijah:

  • Pridelki, prehranski izdelki in pijače,
  • jedi in pijače, postrežene na gostinski način,
  • rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja,
  • kulinarične prireditve,
  • turistični produkti/vodena doživetja.

S pomočjo ocenjevanja produktov, prireditev ter storitev smo pridobili nabor novih ponudnikov, ki so prejeli znak kakovosti Okusi Rogle in bodo tako lahko povečali svojo dejavnost, začeli s proizvodnjo novih izdelkov ali storitev, razvijali svojo inovativnost in bodo kot takšni tudi promotorji tako blagovne znamke kot tudi destinacije nasploh.

V ocenjevanjih je znak kakovosti pridobilo kar 39 ponudnikov iz območja Turistične destinacije Rogla-Pohorje, za 242 pridelkov, prehranskih izdelkov, rokodelskih izdelkov, jedi, prireditev ter turistične produkte/vodena doživetja, kar govori o izjemno bogati in predvsem kakovostni ponudbi na našem območju, ki je še vedno preveč prezrta. Ocenjevanja je izvajala Strokovna komisija, ki jo sestavljajo priznani slovenski strokovnjaki iz področja kulinarike, etnologije, turizma in drugih področij, kot so dr. Janez Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec, Franc Jezeršek, Mojca Polak, Marlena Skvarča in Saša Mikić.

V sklopu projekta smo nadgradili tudi tradicionalne prireditve na območju vseh štirih občin s kulinarično ponudbo jedi in pijač ter pridelki, izdelki in rokodelskimi izdelki z znakom kakovosti. Tako smo izvedli štiri kulinarične dogodke; Praznik pohorskega lonca na Rogli,

Vitanjska trška kuhna v Vitanju, Praznik grajskih vin in kulinarike v Oplotnici in Jurijev festival kulinarike in domačih obrti v Slovenskih Konjicah, kjer smo s pomočjo ekološke embalaže tudi spodbujali trajnost.

Izdelali smo kulinarični vodnik ter promocijsko brošuro, kjer so predstavljeni vsi ponudniki, ki so prejeli znak kakovosti. S promocijo preko različnih medijev, jumbo plakatov, spletne strani Turistične destinacije Rogla-Pohorje in družbenih omrežij, pa smo tekom projekta obveščali lokalno in širšo javnost o poteku in rezultatih projekta, promovirali ponudnike ter njihove produkte z znakom kakovosti Okusi Rogle. Vse ocenjene produkte smo tudi fotografirali s pomočjo profesionalnega fotografa in tako pridobili obsežen arhiv fotografij vseh izdelkov in produktov za nadaljnjo promocijo.

Celotni znesek projekta je bil 27.026,56 €, odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja projekta je 20.607,36 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Projekt »Užij Okuse Rogle« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner LTO Rogla-Zreče, GIZ. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V imenu partnerjev pripravila:
Tadeja Waldhuber, MBA
Splošna knjižnica Slovenske Konjice – TIC Slovenske Konjice

Kontakt in več informacij:
Tadeja Waldhuber
T: 041 477 300
E: tadeja.waldhuber@tickonjice.si
I: www.destinacija-rogla.si