CELOSTNA UREDITEV – Vitanje

Naziv operacije

Več-funkcijski medgeneracijski prostor z zelenimi parkirnimi površinami v Vitanju

Namen projekta

Operacija predvideva širok nabor aktivnosti z namenom celostne in enotne ureditve zaokroženega območja, ki bo prispevalo k boljši dostopnosti osnovnih storitev, celoviti sistemski ureditvi mirujočega prometa v centru Vitanja za vse starostne skupine, izboljšanju kvalitete bivanja, posledično s ciljem ohranjanja delovnega mesta ter razvoja trajnostnega turizma, s prihodnjo ureditvijo športno-rekreativnih zelenih površin ob centru Noordung, ter vključitvijo Vitanja v ponudbo Turistične Destinacije Rogla-Pohorje.

V sklopu izvedbe projekta se bodo operativno (podrobneje) izvedle naslednje aktivnosti:

 • ureditev zelenih parkirnih površin v centru Vitanja,
 • celovita ureditev prostorov za športno udejstvovanje (slačilnice in stranišča za športnike),
 • ureditev rekreativnih in prostočasnih površin (klopce, pešpot, koši za odpadke),
 • otvoritvena prireditev,
 • vključitev športno-turističnih vsebin Vitanja v ponudbo Turistične Destinacije Rogla-Pohorje in promocijske aktivnosti.

Obdobje izvajanja aktivnosti:

 • ČAS TRAJANJA OPERACIJE V MESECIH: 10 mesecev
 • PREDVIDEN ZAČETEK OPERACIJE: 1. 3. 2021
 • PREDVIDEN ZAKLJUČEK OPERACIJE: 31. 12. 2021

Partnerji v projektu:

 • Občina Vitanje (vodilni partner)
 • LTO Rogla-Zreče, GIZ
 • Športno društvo Vitanje

Projekt »Resnik in Skomarje« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner Občina Vitanje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Projektne novice

Zaključek Celostne ureditve v Vitanju

04 / 11 / 2021

V Vitanju potekajo zaključna dela ureditve “Več-funkcijski medgeneracijski prostor z zelenimi parkirnimi površinami”. Vitanjčanom in drugim obiskovalcem tega čudovitega kraja bodo konec tega leta na voljo nove zelene parkirne površine v neposredni bližini športnega igrišča in Centra Noordung. Ureditev zelenih parkirnih površin sodi v projekt  “Celostna ureditev Vitanja“, v sklopu katerega …

Preberite več

Urejamo Vitanje

07 / 05 / 2021

V Vitanju je v sredo, 5. 5. 2021 potekal delovni sestanek za projekt “Celostna ureditev Vitanja”, v sklopu katerega bomo uredili “Več-funkcijski medgeneracijski prostor z zelenimi parkirnimi površinami”. V sklopu projekta bo občina Vitanje uredila prostor ob Centru Noordung, ki je namenjen druženju in prostočasnim dejavnostim vsem generacijam. Prostor ob …

Preberite več