Urejamo Vitanje

07 / 05 / 2021

V Vitanju je v sredo, 5. 5. 2021 potekal delovni sestanek za projekt “Celostna ureditev Vitanja”, v sklopu katerega bomo uredili “Več-funkcijski medgeneracijski prostor z zelenimi parkirnimi površinami”.

V sklopu projekta bo občina Vitanje uredila prostor ob Centru Noordung, ki je namenjen druženju in prostočasnim dejavnostim vsem generacijam. Prostor ob Centru Noordung so s pomočjo projektov začeli urejati že pred leti, ko so poskrbeli za preplastitev športnega igrišča (objekt 8), postavitev prostora za druženje (objekt 1), za postavitev igral (objekt 3), za balinišče (objekt 4) in za kabine za igralce (objekt 5). Projektne aktivnosti so tokrat zasnovali tako, da bo prostor dobil končno podobo z “Celostno ureditvijo”, postavili bodo garderobe za športnike (objekt 2), uredili bodo nove zelene parkirne površine (objekt 6), med posameznimi točkami bodo tlakovali peš poti (objekt 7). Celoten več-funkcijski medgeneracijski prostor pa bo zaokrožala ograja (objekt 9), ki bo poskrbela tudi za varnost malih in malo večjih razposajencev.

Svoj prispevek k uspešno realiziranemu projektu pa bomo, z izvedbo načrtovanih aktivnosti, dodali tudi v LTO Rogla-Zreče, GIZ in v Športnem društvu Vitanje. S skupnim projektom nadaljujemo uspešno zgodbo povezovanja Turistične destinacije Rogla-Pohorje.

Postavitev objektov si lahko ogledate na spodnji fotografiji.

Projekt »Celostna ureditev« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP). Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner Občina Vitanje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Foto: Arhiv občina Vitanje