Zaključek Celostne ureditve v Vitanju

04 / 11 / 2021

V Vitanju potekajo zaključna dela ureditve “Več-funkcijski medgeneracijski prostor z zelenimi parkirnimi površinami”. Vitanjčanom in drugim obiskovalcem tega čudovitega kraja bodo konec tega leta na voljo nove zelene parkirne površine v neposredni bližini športnega igrišča in Centra Noordung. Ureditev zelenih parkirnih površin sodi v projekt  Celostna ureditev Vitanja, v sklopu katerega bodo postavljene tudi garderobe za športnike, tlakovane peš poti in postavljena bo ograja, ki bo zaokrožila več-funkcijski medgeneracijski prostor in poskrbela za varnost.

Občina Vitanje predstavlja pomemben člen štiriperesne deteljice Turistične destinacije Rogla-Pohorje, katere del so tudi občine Oplotnica, Slovenske Konjice in Zreče. Razvoj in siceršnja ureditev posamezne občine pomembno vpliva na celostno zgodbo razvoja in trženja turizma v destinaciji. Destinacija Rogla-Pohorje je ponosna nosilka certifikata Slovenia Green Destination Gold, v letu 2021 pa se je uvrstila tudi med TOP 100 najbolj trajnostne destinacije na svetu. Urejanje vsakovrstnih zelenih in drugih površin, ki prispevajo k trajnosti, varnosti in višji kvaliteti življenja za vse generacije in skupine (mlade, starejše, ženske, invalide itd.) v destinaciji, je ne le naloga, ampak cilj in zaveza. S projektom “Celostna ureditev Vitanja”, katerega projektna partnerja sta, poleg občine Vitanje, tudi LTO Rogla-Zreče, GIZ in Športno društvo Vitanje, nadaljujemo uspešno zgodbo Turistične destinacije Rogla-Pohorje.

Projekt »Celostna ureditev« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP). Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner Občina Vitanje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.