#ExploreFeelEnjoy #RoglaPohorje

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020.

Naziv: #ExploreFeelEnjoy #RoglaPohorje

Namen: Sofinanciranje upravičenih stroškov v zvezi z izvajanjem aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši nastop na trgih.

Trajanje: januar do december 2020

Namen projekta: Promocija turistične destinacije Rogla-Pohorje na slovenskem in tujih trgih v vseh letnih časih, s pomočjo digitalnega oglaševanja na družbenih omrežjih, oglasov v tiskanih medijih na slovenskem in tujih trgih ter izvedba projekta z vplivneži. Povečanje prepoznavnosti destinacije in njenih produktov na slovenskem in tujih trgih. Poudarek na trajnostno naravnanih produktih in nagovarjanje High Value turista.

Cilji projekta: S projektom želimo povečati prepoznavnosti in izboljšati imidž Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Želimo si trajnostne  rasti s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto in predvsem izven glavne sezone. Obiskovalce želimo razpršiti po celotni destinaciji. Spodbuditi želimo povečanje porabe (podaljšanje povprečne dobe bivanja in porabe ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo). Osredotočali se bomo High Value turista, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi ter na trajnostno naravnane »zelene« produkte.

Konkretni cilji projekta so:

 • Promocija s pomočjo digitalnega oglaševanja na slovenskem in 5-ih tujih trgih.
 • Promocija v tiskanih medijih na slovenskem in tujih trgih.
 • Povečanje obiskanosti spletne strani.
 • Povečanje sledilcev, klikov, interakcij in ogledov na družbenih omrežjih (Facebook Rogla-Pohorje, Instagram @roglapohorje, YouTube kanal Rogla-Pohorje).
 • Izvedba projekta s slovenskimi vplivneži.

V projektu bomo sodelovali tudi z nosilci nosilnih produktov slovenskega turizma.

V okviru nosilnega produkta Mesta in kultura, bomo sodelovali z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, katerega aktivni član so že vrsto let Slovenske Konjice. S pomočjo digitalnega oglaševanja bomo preko nosilnega produkta Mesta in kultura in uporabe branda Slovenia Historic Towns predstavili tudi kulturne znamenitosti in mestna jedra preostalih občin. Nagovarjali pa bomo predvsem individualnega gosta, ki rad raziskuje kulturo in zgodovino.

V sodelovanju z vodilnima destinacijama Maribor-Pohorje in Koroška bomo v jesenskih mesecih, v sodelovanju s Slovenia Outdoor GIZ – Pohodništvo & kolesarjenje GIZ, izvedli tudi digitalno oglaševalsko akcijo za zimsko sezono. S tem bomo povezovali ponudbo več vodilnih destinacij v Sloveniji, spodbujali outdoor aktivnosti tudi v zimskem času in nagovarjali predvsem aktivne družine.

Promocijske aktivnosti bomo izvedli preko štirih sklopov:

 1. Digitalni mediji
 2. Tiskani mediji
 3. Vplivneži
 4. Drugi digitalni projekti

 

 1. Oglaševanje bomo izvajali s pomočjo digitalnih medijev in sicer na družbenih omrežjih kot so Facebook, Instagram in YouTube. Oglaševalske akcije, ki bodo obiskovalce nagovarjale skozi naše nosilne produkte, bodo vodile na strani naših družbenih omrežij in na našo spletno stran.
 2. V sklopu projekta bomo izvedli oglaševanje tudi v slovenskem in tujem tiskanem mediju.
 3. Izvedli bomo tudi projekt s slovenskimi »rastočimi« vplivneži za večjo prepoznavnost na slovenskem trgu in na družbenih omrežjih. Naša glavna ciljna skupina, ki jo bomo pri tej promocijski aktivnosti nagovarjali, bodo aktivne družine. Vplivneži bodo preko projekta nagovarjali svoje sledilce na družbenih omrežjih (Instagram in YouTube).
 4. Za lažje upravljanje in spremljanje analitike pa bomo uporabljali tudi orodje za upravljanje družbenih omrežij.