Evropski teden mobilnosti

LTO Rogla-Zreče, GIZ letos sodeluje v projektu Evropski teden mobilnosti (ETM).

V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2020, ki poteka pod sloganom “Izberi čistejši način prevoza”, bomo izvedli številne dogodke, s katerimi nagovarjamo in izobražujemo, vse ciljne skupine, o pomenu trajnostne mobilnosti. S promoviranjem trajnostnih oblik potovanja in njihovih prednostih, pa bomo spodbujali k spremembi potovalnih navad in bolj trajnostno naravnanim oblikam mobilnosti.

Z aktivnostmi v okviru sklopa »Peš Kažipoti«, s katerimi bomo pričeli že pred ETM in jih izvajali tudi po ETM bomo dodatno spodbujali k hoji v vsakdanjem življenju.

Peš kažipoti  in table bodo postavljeni znotraj mesta Zreče.

Urbani sprehodi bodo potekali na območju občine Zreče ter po peš poti kažipotov, mimo turističnih zanimivosti, s čimer bomo informirali in spodbujali k odkrivanju lokalnih zanimivosti s trajnostnimi oblikami potovanja.

Aktivnosti bodo potekale med 16. in 22. 9. 2020.

Aktivnost – Urbani sprehod z najmlajšimi (LTO Rogla Zreče GIZ in Vrtec Zreče), katere bomo informirali o različnih vlogah, ki jih imajo v prometu, o pravilih obnašanja (prečkanje ceste, osnovna pravila in znaki).

Aktivnost – Urbani sprehod s šolarji (LTO Rogla Zreče GIZ), na katerem bodo spoznavali cestno prometne predpise in pravila obnašanja v prometu.

Aktivnost – Urbani sprehod ter motivacijsko ozaveščevalno srečanje za starejše s ciljem spodbujanja k hoji v vsakodnevnem življenju (LTO Rogla Zreče GIZ, Društvo upokojencev Zreče).

Aktivnost – zaključni dogodek na zaprtem parkirišču pred Občino Zreče, organizirana predstavitev rezultatov izvedene ankete ter žrebanje in podelitev nagrad sodelujočim v anketi, omogočeno testiranje električnega avtomobila in električnih koles, predstavitev Prostofer, delavnica priprave zdravilnih napitkov z Društvom prijateljev mladine.

Z zavedanjem o pomenu trajnega izvajanja akcij ozaveščanja in informiranja vseh ciljnih skupin, pri čemer je potrebno čim bolj informirati in prenašati znanje najmlajšim, bomo v okviru ETM aktivno izvajali tudi delavnice z otroci v okviru sklopa OTROCI IN JAVNI PROSTOR.

Aktivnosti bodo potekale v notranjih in zunanjih prostorih Vrtca Zreče ter enote na Stranicah, Gorenje. V samo pripravo in izvedbo bodo aktivno vključeni različni deležniki, poleg Vrtca Zreče z enotami še Občina Zreče, LTO Rogla Zreče GIZ, Svet staršev in starši, policijska postaja ter drugi lokalni deležniki.

Aktivnost –  delavnica na temo koristi hoje, možnih oblik trajnostne mobilnosti, s ciljem spodbujati otroke k čim bolj aktivnemu preživljanju prostega časa (hoja, kolo …) ter možnostih, ki jih dajejo javni prostori s svojimi obstoječimi ureditvami, na dvorišču vrtca urejeni prometni poligoni s prometnimi znaki – vožnja s skiroji in poganjalčki.

Aktivnost – delavnica na temo obnašanja v prometu, varnosti in pravil – dan s prometnim policistom.

Aktivnost – gledališka predstava za otroke na temo trajnostne mobilnosti, izdelava plakatov na temo TM, s katerimi bomo opremili dvorišče vrtca.

Aktivnost – delavnica na temo urejanja in dostopnosti javnih prostorov ter iskanju idej in rešitev želene ureditve le teh, risanje na asfalt.

Aktivnost – na enoti Stranice in Zreče bodo otroci po svoje preuredili parkirišče s plakati in risbami, razdelitev promocijskih izdelkov otrokom.

info@care4climate.si
www.care4climate.si
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Projektne novice

Gibaj se z nami – Evropski teden mobilnosti 2020

14 / 09 / 2020

Evropski teden mobilnosti poziva k spremembi mobilnostnih navad. V tem tednu vas pozivamo, da spremljate svoje vsakodnevne poti in si beležite, kako odhajate po opravilih! – DNEVNIK GIBANJA S trajnostnim načinom premikanja – hoja, kolo in javni prevoz, veliko naredimo tudi za čistejše okolje, boljši zrak, prometno varnejšo okolico in …

Preberite več

Evropski teden mobilnosti 2020

04 / 09 / 2020

Občina Zreče že tradicionalno sodeluje v programu Evropski teden mobilnosti, katerega vodilo v letošnjem letu je: “potovanje z manj onesnaževanja”. Občina Zreče in njeni partnerji že nekaj let, z različnimi ukrepi, vzpodbujamo trajnostno mobilnost, katere vodilo je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive …

Preberite več