Turistična destinacija Rogla – Pohorje uspešna na razpisih

04 / 08 / 2023

V Turistični destinaciji Rogla – Pohorje bomo nadgradili turistično infrastrukturo in tako izboljšati možnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa obiskovalcem in prebivalcem. LTO Rogla- Zreče, GIZ je v sodelovanju z Občinama Vitanje in Oplotnica ter TIC Vitanje za občini v destinaciji uspešno prijavil kar dva projekta.

Občini Oplotnica in Vitanje sta kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport z ureditvijo krožne sprehajalne poti. Oplotnica s projektom Prepoznavanje turističnih priložnosti (potencialov) na območju naravne dediščine v občini Oplotnica (Pujte v Oplotn’co!), Vitanje pa s projektom Ureditev krožne pohodniške poti Vitanje – Sv. Vid – Vitanje (Pot belega kamna).

Skupna vrednost obeh projektov je 300 tisoč evrov.

Za nami je tudi uspešno prijavljen projekt v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, kjer bo sodelovala Občina Zreče. Teden letos poteka pod sloganom “Varčne poti”.

Vse za zadovoljne obiskovalce in prebivalce. 🙂