Slovenia Green

Na globalni in državni ravni je že nekaj let poudarek na trajnostnem razvoju turizma. Slovenska zgodba trajnostnega razvoja je vodena z nacionalnim programom Zelena shema Slovenskega turizma (v nadaljevanju ZSST) in s pomočjo certifikacijske sheme  pod  krovno znamko SLOVENIA GREEN. Omenjena skupna znamka:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje.

Turistična destinacija Rogla-Pohorje (v nadaljevanju TDRP) se je leta 2015, takrat Rogla-Zreče, odločila pridružiti destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z uporabo mednarodnega orodja Green Destinations Standard, kar omogoča konkurenčnost in prepoznavnost ter primerljivost na mednarodni ravni. Dosegla je srebrni znak SLOVENIA GREEN Destination. V letu 2019 smo se odločili za recertifikacijo znaka pod novim imenom in v širši zasedbi; občini Zreče so se pridružile še okoliške občine Vitanje, Oplotnica in Slovenske Konjice, ki sestavljajo TDRP. »Zeleno« koordinatorstvo je prevzela LTO Rogla-Zreče, GIZ, ki je pridobila zahtevane podatke in dokazila ter jih vnesla v spletno platformo Green Destinations. Destinacija je v novi zasedbi prejela znak Slovenia Green Destination Bronze. Ob tem bi poudarili, da smo k pridobitvi certifikata pristopili prvi kot celotna destinacija. Po prejemu znaka smo v letu 2020 predčasno pristopili k recertifikaciji znaka in predhodno izboljšali rezultat presoje trajnosti turistične destinacije Rogla-Pohorje. Destinacija je prejela znak SLOVENIA GREEN Destination Gold.

ZSST – celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih (okoljskem, družbenem in ekonomskem) je namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Projekt poteka pri Slovenski turistični organizaciji v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma Goodplace. Nabor vključenih v ZSST se letno povečuje.

V ZSST lahko vstopijo tudi ponudniki nastanitev, turistične agencije in upravljalci naravne dediščine, ki lahko pridobijo znake Slovenia Green Accommodation, Slovenia Green Travel Agency, Slovenia Green Parks ali  Slovenia Green Attraction in tako skupaj s TDRP soustvarjajo trajnostni razvoj. Za več informacij o vključitvi se lahko obrnete na e-naslov: lto@rogla-zrece.si.

Več o ZSST in dokumentih vezanih na trajnostni razvoj TDRP najdete na spletni strani https://www.rogla-pohorje.si/sl/slovenia-green/ in na Facebooku: Rogla-Pohorje. 

Dragi obiskovalci spletne strani, pridružite se nam in širite zeleni kapital varne, aktivne in zdrave Slovenije, saj “Zemlje ne podedujemo od naših prednikov, ampak si jo sposojamo od naših zanamcev”.

Foto: Zelena shema slovenskega turizma – Infografika, www.slovenia.info

Projektne novice

Brezplačen turistični avtobus na Roglo

09 / 07 / 2021

Občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, ki se skupaj združujejo v skupno Turistično destinacijo Rogla-Pohorje, tudi letos za svoje občane in občanke ter vse obiskovalce turistične destinacije ponujajo BREZPLAČEN PREVOZ S TURISTIČNIM AVTOBUSOM.   Turistični avtobus bo v vozil vsak četrtek in soboto, čez celoten mesec julij in avgust. Relacija …

Preberite več

TRAJNOSTNI GORSKI TURIZEM

20 / 05 / 2021

UNWTO (Svetovna turistična organizacija) bo ob mednarodnem dnevu gora, decembra 2021 izdala publikacijo, kjer bodo zbrani primeri dobrih praks trajnostnega gorskega turizma. Ob tem je izdala mednarodni poziv, na katerega smo se z našim primerom dobre prakse že prijavili. Nadejamo se, da se bo naša zgodba o povezovanju uvrstila v …

Preberite več

TOP 100 Destination Sustainability Stories 2021

18 / 05 / 2021

Organizator Green Destination vsako leto  objavi poziv za prijavo na tekmovanje TOP 100 Destination Sustainability Stories 2021. Z veseljem sporočamo, da smo uspešno oddali prijavo, ki so jo ocenjevalci z navdušenjem prebrali. V prijavljeni zgodbi s predstavljenim primerom dobre prakse Turistične destinacije Rogla-Pohorje izpostavljamo blagovno znamko, ki si jo delijo …

Preberite več

Odlično sodelovanje občine Vitanje s Turistično destinacijo Rogla-Pohorje

07 / 05 / 2021

Na zadnji seji vitanjskega občinskega sveta je ekipa Turistične destinacije Rogla-Pohorje (TDRP) poročala o doseženih skupnih ciljih iz strategije “Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021”. Ekipa je županu predala tudi priznanje okoljskega znaka Slovenia Green Destination Gold, ki ga je destinacija prejela v letu 2020. Ob tem …

Preberite več

TURISTIČNI KMETIJI URŠKA ZNAK SLOVENIA GREEN CUISINE

18 / 03 / 2021

V Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, novi prejemnici znaka Slovenia Green Destination Gold, smo dobili prvi znak Slovenia Green Cuisine. Ta je romal v roke Turistični kmetiji Urška! Turistična kmetija Urška in trajnostni turizem gresta z roko v roki. Poleg novega znaka Slovenia Green Cuisine, je tudi prejemnica znaka Slovenia Green Accomodation in EU …

Preberite več

Podpisali smo sporazum o sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije

04 / 03 / 2021

V podporo FIS Svetovnemu prvenstvu v deskanju na snegu, ki je potekal 1. in 2. marca 2021 na Rogli in v podporo ostalim svetovno odmevnim športnim dogodkom, sta Smučarska zveza Slovenije in LTO Rogla-Zreče, GIZ podpisala sporazum o dolgoročnem sodelovanju. Medsebojno sodelovanje bo povečalo prepoznavnost in pomen Turistične destinacije Rogla-Pohorje …

Preberite več

POZIV 2021 – vključitev v zeleno shemo 2021

29 / 01 / 2021

Na globalni in državni ravni je že nekaj let poudarek na trajnostnem razvoju turizma. Sedaj v teh časih, ki niso najbolj prijazni za turizem, še toliko bolj.K »zelenemu turizmu« stremi tudi Turistična destinacija Rogla-Pohorje, ki je v letu 2020 prejela znak Slovenia Green Destination Gold. Zelena ekipa želi vzpodbuditi še …

Preberite več

Slovenia Green Destination – zlato sedaj tudi Turistični destinaciji Rogla-Pohorje

27 / 11 / 2020

V Turistični destinaciji Rogla-Pohorje smo danes prejeli novico, ki je razsvetlila te nenavadne čase. Smo novi, ponosni prejemniki okoljskega znaka Slovenia Green Destination Gold! Še en dokaz, da se zavedamo trajnostnega upravljanja turizma in potrditev, da smo na pravi poti. Zelena shema slovenskega turizma je sistem oziroma certifikacijska shema, ki …

Preberite več

Zeleni indikatorji Turistične destinacije Rogla-Pohorje

19 / 06 / 2020

Zeleni indikatorji Turistične destinacije Rogla-Pohorje (v nadaljevanju TDRP) so povzeti v okviru projekta Slovenia Green Destination in so dobra podlaga za nadaljnje aktivnosti ob ponovni recertifikaciji omenjenega znaka v letošnjem letu. Kot destinacija smo na dobri poti trajnostnega upravljanja in širitve »zelenega kapitala«, ki ga premoremo. Cilj zelene ekipe TDRP …

Preberite več

Turistična destinacija Rogla-Pohorje prejela bronasti znak Slovenia Green Destination

10 / 06 / 2019

Turistična destinacija Rogla-Pohorje se je prijavila na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) – Slovenia Green. Do danes ta združuje že 51 destinacij, 34 ponudnikov, 4 parke in 2 turistični agenciji z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green. Zelena …

Preberite več