Slovenia Green Destination – zlato sedaj tudi Turistični destinaciji Rogla-Pohorje

27 / 11 / 2020

V Turistični destinaciji Rogla-Pohorje smo danes prejeli novico, ki je razsvetlila te nenavadne čase. Smo novi, ponosni prejemniki okoljskega znaka Slovenia Green Destination Gold! Še en dokaz, da se zavedamo trajnostnega upravljanja turizma in potrditev, da smo na pravi poti.

Zelena shema slovenskega turizma je sistem oziroma certifikacijska shema, ki pod znamko SLOVENIA GREEN

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in
  • skozi znamko SLOVENIA GREEN zeleno delovanje tudi promovira.

Nosilec Zelene sheme slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija. Ta podeljuje znak Slovenia Green Destination platinum, gold, silver in bronze. Barva znaka je odvisna od podatkov, ki jih destinacija vnese na platformo.

TDRP se je najbolje odrezala v destinacijskem managementu, kjer je prejela vse možne točke (10.0). Zasluge za takšen rezultat gredo predvsem zavzetosti naše zelene koordinatorke in podpori celotne zelene ekipe.

Zelena destinacija je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja.
Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je turistična destinacija Rogla-Pohorje najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo.
S tem jo bodo takšno raziskali, občutili in užili tudi ljudje, ki nas obiščejo.