Zeleni indikatorji Turistične destinacije Rogla-Pohorje

19 / 06 / 2020

Zeleni indikatorji Turistične destinacije Rogla-Pohorje (v nadaljevanju TDRP) so povzeti v okviru projekta Slovenia Green Destination in so dobra podlaga za nadaljnje aktivnosti ob ponovni recertifikaciji omenjenega znaka v letošnjem letu.

Kot destinacija smo na dobri poti trajnostnega upravljanja in širitve »zelenega kapitala«, ki ga premoremo. Cilj zelene ekipe TDRP je ustvarili prijazno, aktivno in zeleno destinacijo tako za domačine kot tudi za obiskovalce in turiste, ki nas obiščejo. Vse z mislijo in sočutjem do zanamcev.

Dragi obiskovalci spletne strani, pridružite se nam in širite zeleni kapital varne, aktivne in zdrave TDRP, saj «Zemlje ne podedujemo od naših prednikov, ampak si jo sposojamo od naših zanamcev.«

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma in Poročilo o spremljanju trajnostnih indikatorjev TDRP najdete na https://www.rogla-pohorje.si/sl/slovenia-green/ in na Facebooku: Rogla-Pohorje.