Odlično sodelovanje občine Vitanje s Turistično destinacijo Rogla-Pohorje

07 / 05 / 2021

Na zadnji seji vitanjskega občinskega sveta je ekipa Turistične destinacije Rogla-Pohorje (TDRP) poročala o doseženih skupnih ciljih iz strategije “Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021”. Ekipa je županu predala tudi priznanje okoljskega znaka Slovenia Green Destination Gold, ki ga je destinacija prejela v letu 2020. Ob tem so se občini Vitanje zahvalili za sodelovanje in vso prizadevanje, ki je tlakovala pot zlatemu znaku destinacije. Prav tako so svetnike seznanili s triletnim “Trajnostnim akcijskim načrtom TDRP”, ki bo veljal do ponovne presoje leta 2023.

Vitanjski svetniki in župan so pohvalili prizadevanje TDRP in podprli njen načrtovani razvoj. Ob prejemu okoljskega znaka Slovenia Green Destination Gold, so poudarili, da bo ekipa sedaj lahko delovala še bolj ambiciozno, saj jim je uspelo ustvariti primer dobre prakse, ki je opažen tudi širše v Sloveniji in dokazali, da izvirne in drzne ideje ob strokovnem in predanem delu rojevajo uspeh (povzeto po Novice.si).

V prihodnje ekipo TDRP čaka izvajanje aktivnosti iz nove strategije turizma v nastajanju, za občino Vitanje in TDRP za obdobje 2022-2027.

Ponosni smo na skupno sodelovanje in se že veselimo novih izzivov v novem strateškem obdobju.

Ste vedeli?

V TDRP smo bogatejši za nov Turistično informacijski center v Vitanju – TIC Vitanje, ki je uradno začel delovati v maju. Najdete ga lahko v Centru Noordung, kjer bodo gostje lahko pridobili želene informacije. Poleg tega bodo izvajali aktivnosti, ki bodo dodale vrednost tako lokalnemu okolju, kot obiskovalcem Vitanja in TDRP.

Fotografije: TIC Vitanje in Barbara Furman, Novice.si