LAS Od Pohorja do Bohorja

Lokalno partnerstvo Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« pokriva območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ki je zajema območje v skupni velikosti 528 km2. LAS pokriva strnjeno območje sedmih občin in predstavlja homogeno geografsko in funkcionalno celoto. Območje se nahaja na jugovzhodu Slovenije in združuje Dravinjsko oz. Pohorje s Paškim Kozjakom in severozahodni del Kozjanskega do Bohorja.

Lokalna akcijska skupna:

  • predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev (javni, ekonomski, zasebni sektor).
  • Temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe.
  • spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in večsektorskih ukrepov.
  • Vključevanje različnih partnerjev omogoča prilagoditev kmetijskega sektorja, povečuje skrb za okolje, diverzifikacijo dejavnosti na podeželju in kakovost življenja.

Vodilni partner LAS »Od Pohorja do Bohorja« je Razvojna agencija Kozjansko, ki nudi strokovno in administrativno-tehnično podporo delovanju.

Projektne novice

Vabilo na LAS delavnice 2023

20 / 03 / 2023

Lokalna akcijska skupina Od Pohorja do Bohorja pričenja s pripravo Strategije lokalnega razvoja, ki bo zajela lokalne potrebe in priložnosti razvoja območja, ter bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev v programskem obdobju do leta 2027. Vabimo vas, da se udeležite delavnic, na katerih bomo skupaj opredelili potrebe, izzive in potenciale …

Preberite več

14. delovno srečanje Nadzornega odbora LAS “Od Pohorja do Bohorja”

13 / 12 / 2022

Danes, 13. 12. 2022, je v obnovljenih prostorih čakalnice na železniški postaji Zreče, potekalo 14. delovno srečanje Nadzornega odbora LAS “Od Pohorja do Bohorja”. Članice nadzornega odbora so bile sklepčne, potrdile so prejšnji zapisnik, prav tako so se seznanile z aktualnimi zadevami in obravnavale letni načrt aktivnosti za podukrep 19.4 …

Preberite več

Prenovljen športni park Stranice in novo otroško igrišče v Zrečah

17 / 03 / 2022

Včeraj je župan mag. Boris Podvršnik slavnostno otvoril: prenovljen športni park Stranice in novo otroško igrišče v Zrečah. Občina Zreče in Športno društvo Stranice sta, maja 2020, uspešno kandidirala na javnem pozivu LAS, za pridobivanje nepovratnih sredstev iz podukrepa – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki …

Preberite več

Izšel je POB – časopis LAS Od Pohorja do Bohorja

29 / 01 / 2021

Partnerstvo Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« pokriva območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ki je zajema območje v skupni velikosti 528 km2. LAS pokriva strnjeno območje sedmih občin in predstavlja homogeno geografsko in funkcionalno celoto. Območje se nahaja na jugovzhodu Slovenije in združuje Dravinjsko oz. Pohorje …

Preberite več