Izšel je POB – časopis LAS Od Pohorja do Bohorja

29 / 01 / 2021

Partnerstvo Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« pokriva območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ki je zajema območje v skupni velikosti 528 km2. LAS pokriva strnjeno območje sedmih občin in predstavlja homogeno geografsko in funkcionalno celoto. Območje se nahaja na jugovzhodu Slovenije in združuje Dravinjsko oz. Pohorje s Paškim Kozjakom in severozahodni del Kozjanskega do Bohorja.

Vodilni partner LAS »Od Pohorja do Bohorja« je Razvojna agencija Kozjansko, ki nudi strokovno in administrativno-tehnično podporo delovanju.

LAS »Od Pohorja do Bohorja« izdaja vsako leto časopis, v katerem je predstavljena aktualno dogajanje LAS, ter projekti, sofinancirani v okviru pobude LEADER. V snovanje časopisa so vključene Občine območja LAS »Od Pohorja do Bohorja« in upravičenci projektov.

Na začetku je POB izhajal kot e-časopis, avgusta 2010 pa je prvič izšel v tiskani obliki. Od takrat izhaja enkrat letno. Tiskani POB brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju občin LAS “Od Pohorja do Bohorja”, torej tudi Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.

Vabljeni, da prelistate januarsko izdajo časopisa, kjer so predstavljeni izvedeni projekti leta 2020. LTO Rogla-Zreče, GIZ je sodeloval kot partner pri dveh projektih, projekt TIC Vitanje (stran 9) in Turistične Zreče (stran 12).

Časopis POB – januar 2021