Osupljiva #RoglaPohorje

Javni razpis “Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024.”

Naziv: Osupljiva #RoglaPohorje

Namen: Krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Kratek opis projekta: 

V sklopu omenjenega projekta bomo turistično destinacijo Rogla – Pohorje promovirali na slovenskem in tujih trgih. V sklopu projekta bomo izvedli »on-line« in »off-line« oglaševanje, upravljali bomo digitalne komunikacijske kanale ter pripravljali vsebine, nadgradili bomo spletno stran, www.rogla-pohorje.si ter izvedli izobraževanje za ponudnike.
Pri oglaševanju se bomo osredotočili na naše ciljne skupine, hkrati pa bomo ciljali tudi širše na čim več različnih skupin obiskovalcev po principu »vključujočega turizma«. V kampanjah in oglasih bomo skupine obiskovalcev nagovarjali s kakovostno, zeleno, aktivno outdoor ponudbo, obogateno s kulturnimi doživetji.
V letošnjem letu bomo večji poudarek namenili pripravi, oblikovanju in prilagoditvi vsebin, posodobili bomo foto in videoteko, da bodo vse nadaljnje promocijske aktivnosti osvežene z novim, aktualnim in privlačnim foto/video materialom.

Aktivnosti projekta:
  1. Izvedba medijskega zakupa.
  2. Upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin oz. produktov za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup.
  3. Razvoj, izvedba in implementacija sodobnih tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev.
  4. Priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije turizma za ponudnike v vodilni destinaciji (npr.: trajnostne vsebine, digitalne vsebine, razvoj doživetij, razvoj turizma, promocija turistične ponudbe ipd.).

#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija #RoglaPohorje #RaziščiObčutiUžij

Trajanje: Od januarja do decembra 2024


📸 Jošt Gantar in Ciril Jazbec, www.slovenia.info

Osupljiva #RoglaPohorje

Promocija in povečanje prepoznavnosti Turistične destinacije Rogla-Pohorje.
Preberite več