Aktivna. #RoglaPohorje

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022«.

Naziv: Aktivna. #RoglaPohorje

Namen: Krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanje digitalne preobrazbe vodilnih destinacij.


Kratek opis projekta:

V sklopu naših promocijskih aktivnosti bomo oglaševali predvsem zeleno,  trajnostno in aktivno outdoor ponudbo. Poudarek promocije bo na aktivnem preživljanju počitnic na prostem, skozi kampanje bomo komunicirali vsebine dvoletne komunikacijske tematike Slovenske turistične organizacije (STO): »Aktivna doživetja na prostem (»Outdoor«) in Športni turizem«. Osredotočili se bomo na naše ciljne skupine, poudarek pa bomo dali tudi na nagovarjanje zahtevnejšega, t.i. High Value turista in na obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Promocijo bomo izvajali s ciljem dviga prepoznavnosti, ugleda in verjetnosti izbire Turistične destinacije Rogla-Pohorje kot turistične destinacije.

Promocijo bomo izvajali na več trgih, predvsem na domačem (Slovenija) in bližnjih evropskih trgih (Avstrija, Nemčija, Italija, Hrvaška in Madžarska).


Aktivnosti projekta:

  1. Izvedba medijskega zakupa
    V sklopu medijskega zakupa bomo izvajali on-line in off-line oglaševanje.
  2. Upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup
  3. Razvoj in nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev
    Razvoj in izvedba aktivnosti nadgradnje na spletni strani, rogla-pohorje.si (programiranje, optimizacija ipd.).
  4. Priprava, oblikovanje in izvedba projekta z vplivneži

#ifellsLOVEnia #RoglaPohorje


Trajanje: Od januarja do decembra 2022.


📸 Jošt Gantar, www.slovenia.info