SPOZNAJ NATURO 2000 DESTINACIJE ROGLA-POHORJE

13 / 07 / 2021

Turistična destinacija Rogla-Pohorje je prostrano območje neponovljive narave. Pomembno je, da ostane nedotaknjena. Pester rastlinski in živalski svet v tem delu Slovenije je biser, ki spada v območje Nature 2000.  Doživite jo lahko skozi različne poučne vsebine na tematskih poteh.

Kaj je Natura 2000?

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske Unije. Njen glavni cilje je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi.

Kaj spada pod Naturo 2000 na območju destinacije Rogla-Pohorje?

V območje Natura 2000 spadata silikatno gorovje Pohorje in reka Dravinja z Dravinjsko Dolino (Slovenske Konjice, gozd Prežigal in mokrišča Petelinjek). Skupno površina obsega 16,40 % zavarovane narave v naši destinaciji.

Pohorje je dragulj s svojimi dih jemajočimi zaščitenimi posebnostmi: rastlinstvo šotnih barij (npr. okroglolistna rosika na barju Lovrenška jezera), smrekovi pohorski gozdovi, vegetacija skalnih razpok, alpske reke in distrofna jezera, planje in resave s travo volk, arniko, borovnicami in brusnicami, območje osamelega krasa (npr. Pavlakova jama) in edini primer serpentinske flore v Sloveniji.

Reka Dravinja je močna življenjska žila. Strma obrežja reke so dom ogroženi turkizno modri ptici vodomec, tukaj prebiva tudi nekaj redkih metuljev, rakov in kačjih pastirjev, na bližnjih travnikih pa bela štorklja. Kjer se mesto Slovenske Konjice stika s Konjiško goro, na pokopališču ob Cerkvi sv. Ane živi posebna vrsta netopirjev. Mokrišča Petelinjek skrivajo še nekaj vrst ptic in maloštevilnih dvoživk, gozd na Prežigalu pa je ostanek nekdanjih dobovih gozdov.

S skupno zgodbo Turistične destinacije Rogla-Pohorje doživite Naturo 2000 – navdih narave

Naravovarstvena območja in vsebino Nature 2000 lahko podoživite na prijeten, poučen način. Sprehodite se skozi različne tematske poti. Tako lahko na Poti med krošnjami Pohorje na Rogli, s pomočjo različnih izobraževalnih in didaktičnih elementov, razširite znanje o naravi, njeni zaščiti in vlogi gozda. Pot vam bo pokazala, zakaj je pohorska narava edinstvena. Spoznate lahko drevesa krajevnih gozdov vse od korenin do vrhov krošenj ter se srečate s številnimi živalmi in rastlinami, ki jih ne boste našli nikjer drugje.

Raziščite, občutite in užijte zeleno izkušnjo NATURE 2000  tudi  v sklopu Vodne učne poti Prežigal in Naravoslovne učne poti Petelinjek v Slovenskih Konjicah.

Vodna učna pot Prežigal je učilnica na prostem, terenski laboratorij za različne ciljne skupine in poligon za raziskovalce. Z njegovo pomočjo boste spoznali različne vodne vire, njihovo rabo v preteklosti in njihove današnje potenciale.

Naravoslovna učna pot Petelinjek pa vas bo, z aktivno udeležbo ob 13 tematskih tablah, seznanila o življenju v ribnikih, močvirjih, na mokrotnih travnikih, v jelševju in v gozdu.

Zdaj je čas … Da nas narava navdihne.

Projekt »Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave – JEZERO PRILOŽNOSTI« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP). Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner LTO Rogla-Zreče, GIZ. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.