NOVO – TUR-INFOMAT v Oplotnici

09 / 09 / 2020

Zdaj tudi v Oplotnici stoji TUR-INFOMAT.

Oplotnica se je, s postavitvijo turističnega infomata, pridružila enotni turistični info mrež, območja destinacije LAS od Pohorja do Bohorja in Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Turistični infomati so bili postavljeni, da bi omogočili 24 urno dostopnost do aktualnih in uporabnih turističnih informacij. Turistični infomati obiskovalce in domačine seznanjajo in inovativno izobražujejo.

Prvih 5 infomatov smo na območju destinacije LAS »Od Pohorja do Bohorja« postavili v sklopu projekta in so bili sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S postavitvijo TUR-INFOMATA v Oplotnici smo zaokrožili zgodbo, ponudbo in dostopnost do informacij v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, ki jo sestavljajo občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.

Infomat v Oplotnici je postavljen kot rezultat izvajanja “Načrta razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021” in v partnerstvu z Občino Oplotnica, ki je poskrbela za lokacijo in potrebno instalacijo.

TUR-INFOMATI:

  • Zreče – Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče (Glavna avtobusna postaja Zreče),
  • Slovenske Konjice – Stari trg 2, 3210 Slovenske Konjice (pri fontani za dve ptici, pred hišo Stari trg 2),
  • Vitanje – Na vasi 18, 3205 Vitanje (ob parkirišču pri Centru Noordung),
  • Dobrna – Zdraviliški park Dobrna,
  • Šentjur – Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur (pred pisarno Turistično informacijskega centra Občine Šentjur) in
  • Oplotnica – Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica (pred Občino Oplotnica).