PRVOMAJSKA BUDNICA ZREŠKE GODBE

18 / 04 / 2023

Društvo godbenikov Zreče organizira že tradicionalno prvomajsko budnico.

 

BUDNICA

DRUŠTVA GODBENIKOV ZREČE

01.05.2023

Planirani čas
Zreče – Občina 5.30
Zreče – Mladinska (stari bloki) 5.40
Spodnje Zreče – Kos 5.55
Stranice – Bukovlje 6.15
Stranice – Spodnje Stranice 6.35
Dobrovlje – dom krajanov 7.10
Zreče – Parkirišče Hotel Dobrava 8.00
Zreče – Jamniška (domačija Pavlak) 8.15
Zreče – klet Andrejc 9.00
Radana vas 9.30
Gračič 9.55
Gostišče Zimrajh 10.15
Zlakova – vas 10.30
Črešnova – vas 10.50
Bezovje 11.05
Gorenje – Gostilna Smogavc 11.30
Rogla 12.30
Resnik – šola 13.00
Skomarje – šola 13.30
Loška gora – Gostilna pod Roglo 14.00
Izletniška kmetija Ančka 14.15