Praktična delavnica s ponudniki turističnih produktov / programov

19 / 03 / 2019
16 : 00
Modra dvorana v Termah Zreče

LTO Rogla-Zreče, GIZ, Unitur d.o.o., Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Oplotnica,  Občina Vitanje in Društvo kmetic  Zarja vabijo na

PRAKTIČNO DELAVNICO S PONUDNIKI TURISTIČNIH PRODUKTOV/PROGRAMOV –

VODENIH DOŽIVETIJ:
ki bo v torek, 19. 3., ob 16 . uri v Modri dvorani v Termah Zreče

Delavnica, ki jo bomo izvedli skupaj s Strokovno komisijo, je namenjena vsem turističnim ponudnikom turističnih produktov/programov – vodenih doživetij območja Destinacije Rogla-Pohorje, ki želijo pridobiti znak kakovosti Okusi Rogle in se bo izvedla v sklopu projekta »Užij Okuse Rogle«. S pomočjo strokovnih delavnic želimo ponudnikom omogočiti pridobitev dodatnega znanja na področju razvoja in trženja turističnih produktov/ programov – vodenih doživetij.

DNEVNI RED:
1. Predstavitev sistema ocenjevanja za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle za turistične produkte/programe – vodena doživetja
2. Predstavitev strokovnih izhodišč za oblikovanje turističnih produktov/programov – vodenih doživetij, ki bodo primerna za podelitev pravice do uporabe znaka kakovosti Okusi Rogle
3. Vprašanja in odgovori, razno

Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite do petka, 15. 3., v LTO Rogla-Zreče, GIZ – TIC Zreče, preko elektronske pošte info@rogla-zrece.si ali telefonske številke 03 759 04 70.

Projekt »Užij Okuse Rogle« se izvaja v sklopu Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020 in sta ga odobrila LAS »Od Pohorja do Bohorja« in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) ter je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

V imenu partnerjev
Upravljavec blagovne znamke Okusi Rogle  LTO Rogla-Zreče, GIZ
Domen Vogelsang, direktor

Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info