TIC Vitanje

28 / 10 / 2020

Turistična destinacija Rogla-Pohorje je bogatejša za nove urejene prostore, ki so namenjeni Turistično-informacijskemu centru Vitanje (TIC Vitanje) znotraj Centra Noordung.

TIC Vitanje se pridružuje mreži turistično-informacijskim pisarnam Turistične destinacije Rogla-Pohorje (TIC Oplotnica, TIC Slovenske Konjice, TIC Zreče in TIC Žička kartuzija). Obiskovalci destinacije boste v TIC-u prejeli koristne, zanimive in lokalno obarvane namige o celotnem turističnem območju in širše.

Hkrati bo, več funkcijska razvojna pisarna s skupnim sprejemnim prostorom znotraj TIC Vitanja, omogočala dvig kakovosti bivanja in ohranjanje prebivalstva v občini Vitanje. Namenjena bo aktivnostim privabljanja obiskovalcev v Turistično destinacijo Rogla-Pohorje in povečanju turistične podjetniške aktivnosti v občini Vitanje in širše s povezovanjem ključih akterjev, kot so društva, obrtniki, podjetniki in podpornim inštitucijam v občini in širše.

Vabljeni, da obiščete TIC Vitanje in Center Noordung, ko bodo razmere to ponovno dovoljevale.

Krajšajte si čas s prebiranjem turističnega vodnika – Razišči, občuti, užij in ostanite zdravi!

Turistično-informacijski center Vitanje je bil urejen v sklopu operacije »Vzpostavitev Turistično-informacijskega centra Vitanje in ureditev okolice« (akronim: »TIC Vitanje«). Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.